• Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)WE4U GRZEGORZ ZIELIŃSKI
ul. Czereśniowa 10, 55-220 Miłoszyce
adres e-mail: kontakt@devote.pl- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
.....................................................................................................................................................................


- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
.................................................................................................................................................................…- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................…..................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny

  • Warunkowy dostęp do sklepu


Chcesz odkryć więcej?


Ten sklep jest tylko dla dorosłych. 

Masz 18 lat i idziesz dalej?